สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรด้านความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบราชการ จากสำนักงาน กพร.

09-11-2018