สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมบรรยายในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มธ. ศูนย์ลำปาง

28-07-2019